Wythnos o Hwyl Ganoloesol y Pasg!

Helfa Wyau Pasg

Helfa Wyau Pasg

Ymunwch â ni yng Nghastell Dinbych y Pasg hwn am benwythnos o gyffro yn ein Hwythnos Ganoloesol Flynyddol! Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:  
Helfa Pasg y plant. Dod o hyd i'r wyau i gyd i dderbyn gwobr euraidd  Wy Pasg.  

Bydd cymdeithas ail-greu Marchogion Harlech yn bresennol yn dangos ymladd canoloesol, hanes byw a ‘Rhoi tro ar saethyddiaeth'  

Cwrdd â chymryd llun gyda Chwningen Pasg Dinbych  Gwneud crefft Pasg i blant  

‘Marchogion mewn Cyffion’ - Bydd Marchog Dinbych mewn cyffion. Allwch chi gyrraedd y targed!? (Darperir sbyngau gwlyb ar gyfer eich hwylustod)

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
31 Maw - 01 Ebr 2018

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60*
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40 
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • DenbighCastle@llyw.cymru  
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL16 3NB

Car Ffordd Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.