Hebogiaeth Ganoloesol yng Nghastell Cricieth

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Dewch i Gastell Cricieth am ddiwrnod o hebogiaeth ganoloesol!

Bydd yr hebogwyr yn arddangos amrywiaeth o adar ysglyfaethus sy’n hanesyddol gywir, ac mae croeso i’r cyhoedd ofyn cwestiynau iddyn nhw neu sgwrsio am hebogiaeth yn gyffredinol. Gallech ofyn i’r hebogwyr dynnu llun ohonoch chi gyda nhw a’u hadar gwych! Byddan nhw’n diddanu pawb o bob oed gyda straeon o anturiaethau heboga o’r canoloesoedd, ac yn mynd â chi’n ôl mewn amser i ddysgu am frenhinoedd a breninesau canoloesol a’r adar roedden nhw’n eu caru a’u hedfan.

Hefyd, bydd dwy arddangosfa hedfan, am 12.30pm a 2.30pm, ble gallwch chi weld rhai o’r adar yn hedfan a gwylio eu harddull fawreddog, tra bo’r hebogwyr yn eich cyfareddu gyda sylwebaeth gyffrous sy’n treiddio i fyd adar ysglyfaethus.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
12 Aws 2018

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £5.50
Teulu - £16.00 *
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.30
Pensiynwyr - £4.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • Criccieth.Castle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL52 0DP

Car Ffordd A497 i Gricieth o Borthmadog neu Bwllheli.

Rheilffordd Rheilffordd 400m/440llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 3, Porthmadog-Cricieth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.