Amgueddfa’r Lleuad

Mae Amgueddfa’r Lleuad yn waith celf teithiol newydd gan yr artist o’r DU, Luke Jerram. Mae’r lleuad yn saith metr o ddiamedr, ac mae’n cynnwys delweddau manwl 120dpi NASA o arwyneb y lleuad. 

Mae ar raddfa o oddeutu 1:500,000, ac mae pob centimetr o’r cerflun sfferig sydd wedi ei oleuo’r tu fewn yn cynrychioli 5km o arwyneb y lleuad. Yn ystod ei oes, bydd Amgueddfa’r Lleuad yn cael ei gyflwyno mewn nifer o wahanol ffyrdd tu fewn a thu allan, gan addasu’r profiad a geir o’r gwaith celf a sut bydd yn cael ei ddadansoddi. 

Wrth iddo deithio o le i le, bydd yn casglu cyfansoddiadau cerddorol newydd a chasgliad cyfredol o ymatebion personol, straeon a chwedlau, yn ogystal â thynnu sylw at wyddoniaeth ddiweddaraf y lleuad. Mae’r gosodiad yn gyfuniad o ddelweddau o’r lleuad, cyfansoddiad o olau’r lleuad a sain amgylchynol a grëwyd gan y cyfansoddwr Dan Jones, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA a Ivor Novello. Bydd pob lleoliad hefyd yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau sydd wedi eu hysbrydoli gan y lleuad.

Mae Gŵyl Afon Dyffryn Gwy yn cael ei chynnal unwaith eto rhwng 5-20 Mai 2018. Mae’r Ŵyl Gelfyddydol ac Amgylcheddol uchelgeisiol hon yn teithio i lawr yr afon Gwy, gan ddathlu natur, diwylliant a bywyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. 

Mae’r Ŵyl, sydd mewn partneriaeth â Cadw yn cyflwyno Amgueddfa hudol y Lleuad rhwng 14-20 Mai. Wedi ei chreu gan yr artist rhyngwladol Luke Jerram, bydd lleuad 7 metr trawiadol yn hongian fry yn adfeilion yr abaty, yn tywynnu wrth iddi nosi.

14 Mai Noson agoriadol Amgueddfa’r Lleuad

Nosweithiau 14 – 20 Mai
14 Mai 8.00- 10.00pm
15 – 20 Mai 6.00- 10.00pm
Tocyn – Oedolyn £3.80/ Plentyn £3.00/ Teulu £12.00

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau cliciwch yma

Am tocynnau dilynwch y ddolen hon - Tocynnau

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
14 Mai - 19 Mai 2018

Amseroedd
8.00pm - 10.00pm

Prisiau
Oedolyn - £3.80
Teulu - £12.00
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.00

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • TinternAbbey@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Dim ysmygu.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 6SE

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48, Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 i’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd 7km/4mllr Cas-gwent, Caerdydd - Cas-gwent/Caerloyw.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/325llath, llwybr Rhif 69, Cas-gwent - Trefynwy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhanbarthol 32 (250m/276llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.