Nadolig Hen Ffasiwn

Nadolig Hen Ffasiwn

Tre-tŵr Traddodiadol - Nadolig canoloesol.

Mae'n Nadolig yn Nhre-tŵr; llai o dinsel, mwy o draddodiad. Bydd celyn ac eiddew, uchelwydd a gwin poeth, boncyff Nadolig a Siôn Corn gwyrdd - a hyd yn oed carol neu ddwy, hen garolau, wrth gwrs!

Bydd pris arferol yn cael ei godi i'r safle. Bydd tâl ychwanegol o £3 y plentyn i weld Santa, a fydd yn cynnwys anrheg.

Mae'r groto wedi’i leoli o fewn y safle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
23 Rha 2017

Amseroedd
10.30am - 3.30pm

Prisiau
Oedolyn - £6.50
Teulu - £19.30*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.20
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Bydd pris arferol yn cael ei godi i'r safle. Bydd tâl ychwanegol o £3 y plentyn i weld Santa, a fydd yn cynnwys anrheg.

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed. Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • Tretowercourt@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP8 1RD

Car Ffordd Arwyddion ym mhentref Tre-tŵr, oddi ar yr A479 5km/3mllr i’r gogledd-orllewin o Grucywel

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Y Fenni, Manceinion/Lerpwl-Y Fenni/Caerdydd

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 400m/430llath, llwybr rhif X43, Aberhonddu-Y Fenni

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (8km/5mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50