Drysau Agored - No.2 Crown Square, Dinbych

.

Tŷ â ffrâm bren o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg, gyda gwedd wedi ei wneud â brics a stwco o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’r bloc y mae’r adeilad yn perthyn iddo i’w weld yn narluniad John Speed o Ddinbych ar gyfer map sirol 1610, ac mae’n dynodi yr adeiladwyd yr adeilad ar y lle marchnad.  

Mae’r llawr gwaelod ar agor fel arfer (fel trefnwyr teithiau) lle gellir cael gwybodaeth am yr adeilad, ac mae grisiau yn arwain at y llawr cyntaf lle gwelir nenbrenni.

Gweler mwy o fanylion yma: www.visitdenbigh.co.uk

Dydd Sadwrn 23 Medi 2017 9.30am — 4.30pm

No.2 Crown Square, Dinbych. LL16 3AA (Travelsport)

Yr arhosfan bws agosaf: 50m ar y Stryd Fawr. Gwasanaeth bws 51 a 52 i Ddinbych

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
23 Med - 23 Hyd 2017

Amseroedd
9.30am - 4.30pm

Prisiau
Oedolyn - Am Ddim/Free
Teulu - Am Ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free