Gorffwyso yn yr Abaty yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnod – 1471

Mae saethyddion sy’n cael eu talu i ymladd yn gwersylla yn yr abaty gyda’u teuluoedd! Pam maen nhw yno? Sut maen nhw’n goroesi yn ystod y cyfnod cythryblus hwn?

1471. Mae criw o saethyddion a’u teuluoedd yn gorffwyso yn yr abaty er mwyn talu gwrogaeth i William Herbert, Iarll Penfro. Maen nhw’n gwersylla yn yr abaty ac yn dal i ymarfer eu sgiliau dinesig — fel pluo, nyddu, lliwio neu lifo defnydd, coginio, trin lledr a phlethu brwyn, heb son am fwynhau ym Mhabell y Dafarn wrth gwrs. Mae un yn gallu ysgrifennu hyd yn oed!

Dyma eich cyfle i weld y gweithgareddau’n agos, ac efallai cael cyfle i chwarae gêm dis a bwrdd canoloesol, neu i wneud gwaith brêd (braid). Gwyliwch y cogyddion yn paratoi pryd i’r criw; neu holwch y gwneuthurwr saethau am eu sgiliau nhw hefyd.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
07 Gor - 08 Gor 2018

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Tywyslyfr Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • TinternAbbey@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Dim ysmygu.
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP16 6SE

Car Ffordd O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48, Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 i’r M48.

Rheilffordd Rheilffordd 7km/4mllr Cas-gwent, Caerdydd - Cas-gwent/Caerloyw.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/325llath, llwybr Rhif 69, Cas-gwent - Trefynwy.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhanbarthol 32 (250m/276llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.