Siôn Corn yn dychwelyd i Waith Haearn Blaenafon!

Llun o Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Sion Corn yn un o'n safleoedd hanesyddol

Dewch i weld Siôn Corn yn ein grotos Nadolig hanesyddol ar ein safleoedd eleni – cyfle heb ei ail i greu atgofion unigryw gyda’r teulu cyfan! 

9, 10, 16, 17 Rhagfyr. £3 y plentyn i ymweld â'r groto, yn cynnwys anrheg. Mynediad am ddim fel arfer i safle’r Gwaith Haearn ar y diwrnod i bob ymwelydd.

Mynediad olaf 3:30pm

Mae'r groto wedi’i leoli o fewn y safle.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
09 Rha - 17 Rha 2017

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - Am Ddim/Free
Teulu - Am Ddim/Free
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am Ddim/Free
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free

Bydd tâl o £3 y plentyn a fydd yn cynnwys anrheg. Bydd mynediad i'r safle fod yn rhad ac am ddim i bob ymwelydd fel arfer ond bydd mynediad i mewn i'r groto yn codir tâl hwn.

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • BlaenavonIronworks@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk/
  • Ymwelwyr sy'n defnyddio cadeiriau olwyn neu sydd â phroblemau symudedd neu gydbwysedd gall ddod o hyd i'r cyflwr y ddaear trwy gydol y gwaith haearn yn anodd i gyd-drafod, oherwydd natur y deunydd arwyneb
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP4 9RQ

Car Ffordd Ar hyd yr A4043, dilynwch yr arwyddion i Amgueddfa Lofaol Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/8mllr, Pont-y-pŵl a New Inn, ar lwybr Manceinion/Lerpwl-Pont-y-pŵl/Caerdydd.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3km/2mllr, llwybr X24 o Gasnewydd drwy Gwmbrân, Pont-y-pŵl a’r Farteg.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (600m/656llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.