Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Diwrnod Arswyd Calan Gaeaf

Ewch ar hyd llwybr thema Calan Gaeaf a chlywed hanesion dychrynllyd yng Nghastell Cydweli!

Mae gwobr ar gael i'r 150 plentyn cyntaf sy'n cymryd rhan.

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
28 Hyd 2017

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.90*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60
Aelod - Am Ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am Ddim/Free
*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • KidwellyCastle@cymru.gsi.gov.uk    
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 

Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA17 5BQ

Car Ffordd Cydweli ar hyd yr A484.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.2mllr Cydweli, ar lwybr Abertawe-Aberdaugleddau/Doc Penfro.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 100m/110llath, llwybr Rhif X11/X12, Abertawe-Caerfyrddin.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 4 (400m/437llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.