Gludio’r Gladiator

Beth am ddefnyddio sticeri i wneud eich Gladiator Rhufeinig arbennig chi!

Mae’r gweithgaredd crefft hwn yn rhoi cyfle i blant i ddysgu am y gladiatoriaid gwahanol. Bydd cyfle hefyd iddyn nhw i greu eu hymladdwr unigryw eu hunain. Bydd ein harbenigwr Rhufeinig yno i feirniadu, a rhoi gwobr i’r tri gladiator gorau.

Codir tâl o £2 i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
29 Mai - 30 Mai 2018

Amseroedd
10.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - Am ddim / free *
Teulu - Am ddim / free *
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - Am ddim / free *
Aelod - Am ddim / free *
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free *
* Codir tâl o £2 i gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Cyflwyniad fideo
  • CaerleonFortressBaths@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Dim cyfleusterau toiledau i ymwelwyr
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP18 1AE

Car Ffordd B4596 i Gaerllion, M4 gorllewin (Cyff 25), dwyrain (Cyff 26).

Rheilffordd Rheilffordd 6km/4mllr, Casnewydd, ar lwybr Caerdydd -Casnewydd/Llundain/Manceinion/Lerpwl.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws Llwybrau Rhif 27, 28, 28B Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.