Traethlin a Gwylio’r Môr

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Mae'r moroedd o gwmpas castell Criccieth yn llawn bywyd gwyllt trwy gydol y flwyddyn ac mae'n werth chweil edrych ar y môr i geisio gweld dolffin, mulfran wen neu ben forlo’n dawnsio yn y dŵr, yna troi eich llygaid i archwilio’r traeth.

Bydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn dangos i chi beth sy'n cael ei olchi ar ein glannau ac allan i'r môr.

11:30 - 13:30 ewch i weld ein canfyddiadau traethlin
13:30 - 15:30 gwylio’r môr o waliau'r castell

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
25 Maw 2018

Amseroedd
11.30am - 3.30pm

Prisiau
Oedolyn - £5.50
Teulu - *£16.00
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £3.30

Pensiynwyr - £4.40

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
  • Criccieth.Castle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL52 0DP

Car Ffordd A497 i Gricieth o Borthmadog neu Bwllheli.

Rheilffordd Rheilffordd 400m/440llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 3, Porthmadog-Cricieth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.