Haf o Straeon - Castell Dinbych

Haf o Straeon Cymru yn Dinbych

Haf o Straeon Cymru yn Dinbych

Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

Mae Cymru yn enwog yn fyd-eang am ei llenyddiaeth a'i barddoniaeth, a'r haf hwn gallwch brofi'r gorau o gyfoeth traddodiad adrodd straeon Cymru. Ar y cyd â'r Haf o Straeon, mae Cadw yn eich gwahodd i ymuno â chwedleuwr yn un o'r safle ar draws y wlad i ddathlu treftadaeth llafar Cymru.

Gwrandewch ar straeon sy'n seiliedig ar gymeriadau hanesyddol, chwedlau a mythau o bob cwr o Gymru. Galwch mewn i wrando ar stori sy'n seiliedig ar ddiwylliant a threftadaeth Cymru.

Gall pob stori bara hyd at 30 munud. Nid oes angen archebu.

www.summerofstories.org.uk

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
10 Meh 2017

Amseroedd
11.00am - 4.00pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.90*
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.60
Aelod - Am ddim/Free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim/Free

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn dan 16 oed

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Safleoedd gadael beic Maes parcio Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • DenbighCastle@cymru.gsi.gov.uk    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL16 3NB

Car Ffordd Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.

Rheilffordd Rheilffordd 12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.