Taith o Gastell Brenhinol Caernarfon

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Ymunwch â gwarcheidwad gwybodus y castell am daith o uchafbwyntiau Brenhinol y castell.

Cewch fynd i mewn i’r castell drwy Gât y Brenin, dysgu am hanes Tywysog Cymru, dilyn ôl troed Tywysoges Cymru yr oes fodern, a mynd i Swyddfa yr Arglwydd Snowdon ble cafodd Arwisgiad 1969 y Tywysog Charles ei gynllunio a’i gyflawni.

Bydd teithiau am 11am, 1pm, 3pm - ar 4, 11, 18 a 25 Gorffennaf.

Bydd y Daith yn para tua 45 munud.

Codir tâl mynediad arferol i fynd i mewn i’r castell, a £3 yn ychwanegol am y daith (am ddim i blant).

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
04 Gor - 25 Gor 2018

Amseroedd
11.00am - 3.45pm

Prisiau
Oedolyn - £9.50
Teulu - £27.50 *
Aelod - Am ddim / free 
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free 

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.70 
Pensiynwyr - £7.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Codir tâl mynediad arferol i fynd i mewn i’r castell, a £3 yn ychwanegol am y daith (am ddim i blant).

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • CaernarfonCastle@llyw.cymru
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer hyd at 6 char y tu blaen i'r castell. Mae maes parcio cyhoeddus amser hir ar gael ar lan y dŵr y tu cefn i'r castell.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 • Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

  Cyfarwyddiadau

  Cod post LL55 2AY

  Car Ffordd A4085, A487(T), B4366.

  Rheilffordd Rheilffordd 16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

  ???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.

  ???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.