Cymru Ryfedd a Chyfareddol

 • CRCh

  Cymru Ryfedd a Chyfareddol

 • CRCh

  Cymru Ryfedd a Chyfareddol

Ymunwch â Pete Fowler, darlunydd nodedig y Super Furry Animals, y bardd Sophie McKeand a gwesteion eraill ar gyfer noson o chwedlau lleol gyda’r storïwr Dafydd Davies Hughes. Bydd diodydd ar werth trwy’r nos.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Cymru Ryfedd a Chyfareddol – taith chwe cham o amgylch Cymru yn darganfod chwedlau a straeon unigryw gyda Pete Fowler ac artistiaid gwadd. Trefnir y prosiect gan Llenyddiaeth Cymru a Cadw, ac ariennir gan Cadw, Llywodraeth Cymru a’r Foyle Foundation.

Iaith: Saesneg

I archebu, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar 029 2047 2266.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gwladychwedlau.cymru

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
01 Rha 2017

Amseroedd
7.00pm - 9.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • CaernarfonCastle@cymru.gsi.gov.uk
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer hyd at 6 char y tu blaen i'r castell. Mae maes parcio cyhoeddus amser hir ar gael ar lan y dŵr y tu cefn i'r castell.
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk

 • Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

  Cyfarwyddiadau

  Cod post LL55 2AY

  Car Ffordd A4085, A487(T), B4366.

  Rheilffordd Rheilffordd 16km/10mllr Bangor, llwybr Crewe-Bangor/Caergybi.

  ???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath Caernarfon Pen Llŷn, llwybr Rhif 5/5A/5B, Bangor-Caernarfon.

  ???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.