Cymru Ryfedd a Chyfareddol

 • CRCh

  Cymru Ryfedd a Chyfareddol

 • CRCh

  Cymru Ryfedd a Chyfareddol

Ymunwch â darlunydd nodedig y Super Furry Animals, Pete Fowler, yr awdur Eluned Gramich a gwesteion eraill ar gyfer noson o chwedlau lleol gyda’r storïwr Eric Madden. Bydd diodydd ar werth trwy’r nos.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Cymru Ryfedd a Chyfareddol – taith chwe cham o amgylch Cymru yn darganfod chwedlau a straeon unigryw gyda Pete Fowler ac artistiaid gwadd. Trefnir y prosiect gan Llenyddiaeth Cymru a Cadw, ac ariennir gan Cadw, Llywodraeth Cymru a’r Foyle Foundation.

Iaith: Saesneg

I archebu, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar 029 2047 2266.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gwladychwedlau.cymru

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
24 Tac 2017

Amseroedd
7.00pm - 9.00pm

Prisiau
Oedolyn - £7
Pensiynwyr, myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5

Gwybodaeth am y lleoliad

Plas Mawr

Gweld pob digwyddiad yma

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • PlasMawr@cymru.gsi.gov.uk    
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
 • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
 • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8DE

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.3mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220 llath, llwybr Rhif 5, Caernarfon - Conwy/Llandudno

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.