Bwyd Gwyllt y Castell

Taith gerdded bwyd gwyllt canoloesol a gweithdy chwilota am fwyd.

Ymunwch â chwilotwr bwyd proffesiynol i chwilota o gwmpas y castell a’r gerddi, gan astudio’r bwyd gwyllt tymhorol a’i ddefnyddio i wneud byrbrydau canoloesol. Crwydrwch drwy’r goedwig i’r ceunant, gan gasglu a nodi planhigion gwyllt a arferai gael eu bwyta a’u defnyddio fel meddyginiaeth. Ewch yn ôl i erddi’r castell ble gallwch chi ychwanegu perlysiau trin o’r gwelyâu perlysiau canoloesol at y bwydydd rydych wedi eu casglu. Yna defnyddiwch eich casgliad i wneud pesto gwyrdd gwyllt - fersiwn fodern o’r 'verde sawse' canoloesol - a bara fflat yn llawn perlysiau wedi ei goginio dros olosg lleol.

Addas ar gyfer pob oed (mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolion).

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
28 Ebr 2018

Amseroedd
1pm - 5pm

Prisiau
Oedolyn - £4.00
Teulu - £11.60 *
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £2.40
Pensiynwyr - £3.20

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Mynediad i bobl anabl Croesewir cŵn Siop rhoddion Dim ysmygu Dolen sain gludadwy Toiledau
  • CilgerranCastle@llyw.cymru
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy ddangos cerdyn aelodaeth ddilys. (Mae Castell Cilgerran yn perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae o dan warcheidiaeth Cadw.)
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi'i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post SA43 2SF

Car Ffordd Priffyrdd i Gilgerran o’r A478 a’r A484.

Rheilffordd Rheilffordd Hwlffordd 50km/31mllr Llinell Abertawe -gorllewin Cymru.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 3m (5km) Aberteifi, llwybr Rhif 412, Hwlffordd - Aberteifi

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 82 (200m/ 218 llath)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.