Diwrnod Treftadaeth y Byd

Castell Conwy

Castell Conwy

Dewch i ddathlu statws Safle Treftadaeth y Byd o ddros 30 blwyddyn.

Dewch ar daith o gwmpas Castell Conwy gyda Rhian Jones i wrando ar holl hanesion difyr ein cyfarwydd. Cewch chwarae ambell i gêm ganoloesol hefyd.

Mae cestyll Biwmares, Conwy, Caernarfon a Harlech, ynghyd â’r muriau o amgylch trefi Conwy a Chaernarfon, wedi’u dynodi gyda’i gilydd yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae’r cestyll yn cael eu disgrifio fel yr enghreifftiau gorau yn Ewrop o’r math hwn o bensaernïaeth filwrol. Roedd dyluniad y cestyll yn chwyldroadol ar y pryd, ac mae’r strwythurau ysblennydd yr un mor fawreddog hyd heddiw.

Dewch i fwynhau Diwrnod Treftadaeth y Byd yn un o’r cestyll. Beth bynnag fo'ch barn, mae pob castell yn adrodd stori nerthol mewn carreg.

 

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
18 Ebr 2018

Amseroedd
10am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £9.50
Teulu - £27.50 *
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £5.70
Pensiynwyr - £7.60

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Cyfleuster newid cewynnau Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau
  • ConwyCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Cŵn cymorth yn unig
  • Dim ysmygu
  • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae safle hwn wedi i gofrestru ar wefan No Fly Drones
    http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8AY

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.6mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220llath, llwybr Rhif 5, Llandudno - Conwy - Bangor/Caernarfon

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.