Diwrnod Treftadaeth y Byd

Castell Harlech

Castell Harlech

Dewch i ddathlu statws Safle Treftadaeth y Byd o ddros 30 blwyddyn.

Dewch i ddathlu Diwrnod Treftadaeth y Byd gyda thaith dywys llawn gwybodaeth o gwmpas y castell gyda Siân, Gwarcheidwad y Castell, fydd mewn gwisg. A, thra eich bod chi yma, gallwch hefyd wrando ar gerddoriaeth cyfnod yn cael ei pherfformio gan yr Hautbois gwych yn y safle ac o’i gwmpas.

Bydd teithiau am 11am, 12pm, 2pm a 3pm.

Mae cestyll Biwmares, Conwy, Caernarfon a Harlech, ynghyd â’r muriau o amgylch trefi Conwy a Chaernarfon, wedi’u dynodi gyda’i gilydd yn Safle Treftadaeth y Byd. Mae’r cestyll yn cael eu disgrifio fel yr enghreifftiau gorau yn Ewrop o’r math hwn o bensaernïaeth filwrol. Roedd dyluniad y cestyll yn chwyldroadol ar y pryd, ac mae’r strwythurau ysblennydd yr un mor fawreddog hyd heddiw.

Dewch i fwynhau Diwrnod Treftadaeth y Byd yn un o’r cestyll. Beth bynnag fo'ch barn, mae pob castell yn adrodd stori nerthol mewn carreg.

 

Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
18 Ebr 2018

Amseroedd
11am - 4pm

Prisiau
Oedolyn - £6.90
Teulu - £20.00*
Aelod - Am ddim / free
Pobl anabl a chydymaith - Am ddim / free

Myfyrwyr a phlant o dan 16 - £4.10
Pensiynwyr - £5.50

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 16

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Croesewir cŵn Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • HarlechCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL46 2YH

Car Ffordd A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.

Rheilffordd Rheilffordd 200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog. 

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.