Digwyddiadau eraill yn safleoedd Cadw

Mae trydydd partïon – fel awdurdodau lleol, busnesau a grwpiau cymunedol — yn cynnal digwyddiadau yn nifer o’n safleoedd.  Mae rhagor o wybodaeth am logi un o safleoedd Cadw ar gael yn yr adran Llogi Safle.

Mae’r rhestr isod yn tynnu sylw at rai o’r digwyddiadau y mae trydydd partïon wedi’u trefnu cyn bo hir ac sydd ar agor i’r cyhoedd. Sylwch, fodd bynnag, nad yw Cadw’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiadau hyn.

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad cyhoeddus yn un o safleoedd Cadw, ac os hoffech gael dolen ar y dudalen hon, cysylltwch â ni.


Shakespeare yng Nghastell Trefaldwyn — A Comedy of Errors
Dyddiad: Dydd Iau, Awst 17eg
Amser: Gatiau ar agor am 6 y.h. bydd y perfformiad yn cychwyn am 7yh tan 9yh.


'Mediaeval Fair', Castell Cydweli — Dydd Sadwrn 26 Awst 9:30am–8pm


Castell Roc, Castell Cas-gwent — Awst 2017


'Songs of Praise', Llys a Chastell Tre-tŵr — 3 Medi, 3pm — 01873 830280