Harlech — Rhywbeth Arbennig ar gyfer 2016

Castell Harlech

Castell Harlech

I ddathlu 15fed pen-blwydd y digwyddiad, mae Triathlon Harlech yn cynnig gŵyl o chwaraeon a hanes i driathletwyr, deuathletwyr a’u cefnogwyr.

Gallwch gofrestru nawr yn http://www.harlechtriathlon.org.uk

Triathlon Harlech

I ddathlu agoriad Canolfan Ymwelwyr newydd y Castell (a’n 15fed pen-blwydd hefyd!) mae CADW a Cheidwad y Castell wedi caniatáu i linell derfyn y Triathlon a’r Ras Hwyl fod yn y castell. Mae poster y Triathlon yn dangos lle bydd y cystadleuwyr yn croesi’r llinell derfyn.

I Orchfygu’r Castell bydd cystadleuwyr yn dringo’r llwybr o Gât Ddŵr yr 13eg Ganrif. Bydd hyn yn heriol gan fod 200 o risiau ar hyd y llwybr, ond fel arfer bydd Triathlon Harlech yn ddigwyddiad a fydd yn addas i gystadleuwyr profiadol yn ogystal â rhai newydd.

Duathlon Harlech — Pencampwriaethau Gwibio Cymru 2016

I’r rhai ohonoch sy’n mwynhau her rhedeg/beicio/rhedeg mae Duathlon Harlech yn ddigwyddiad ardderchog. Mae’r ras gyntaf yn dilyn yr un trywydd â’r Triathlon ar hyd arfordir godidog Cambria. Mae’r ras feic hefyd yn rhannu’r un llwybr cysgodol hyd at y man trawsnewid yng nghanol Harlech. Mae’r ail ras redeg i Orchfygu’r Castell yn rhoi’r her o ddringo troelliadau igam ogam 1 mewn 4 Harlech i gyrraedd y terfyn yn Sgwâr y Castell.

Digwyddiad agored yw’r Duathlon. Eleni cafodd Harlech y fraint o gael ei ddewis i gynnal Pencampwriaethau Deuathlon Gwibio Cenedlaethol Cymru gan Gymdeithas Triathlon Cymru.

Ras Hwyl 3K (neu Gerdded) Harlech — Croeso i bob Oedran

Mae’r digwyddiad poblogaidd hwn yn cychwyn o Faes Parcio’r Traeth am 12.30 ac yn gorffen Yn y Castell. Croeso i bawb. Bydd cystadleuwyr y Triathlon a’r Duathlon yn cael mynediad am ddim i’r ras fel y gallan nhw redeg gyda theulu a ffrindiau.

Atyniadau Eraill

Bydd cystadleuwyr yn derbyn medal am orffen a brechdan bacwn neu fyrgyr llysieuol am ddim.  Teithiau tywys am ddim ar gael ddydd Sadwrn 2 Ebrill a mynediad am ddim ar gael i gystadleuwyr a’u cefnogwyr i’r castell, y ganolfan ymwelwyr ac arddangosfeydd ar ddiwrnod y ras.


Dyddiadau, amseroedd a phrisiau

Dyddiadau
03 Ebr 2016

Amseroedd
7am - 3pm

Prisiau
Oedolyn - See all prices below / Gweler yr holl brisiau isod

Deuathlon/Triathlon

Cystadleuwyr unigol — £30–£43
Timau ras gyfnewid (2 neu 3 aelod) — £35–£50
Cystadleuwyr lleol — £25–£35
Ras Hwyl
Oedolion — £7
Pobl Ifanc (dan 18 ar 29 Mawrth) — £5
Cofnodion ar y dydd — + £3

Gwybodaeth am y lleoliad

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Arddangosfa Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
  • HarlechCastle@llyw.cymru    
  • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
  • Croesewir cŵn ar denynnau
  • Dim ysmygu
  • Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.
  • Mae'r safle hwn wedi ei gofrestru ar wefan No Fly Drones http://www.noflydrones.co.uk
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL46 2YH

Car Ffordd A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.

Rheilffordd Rheilffordd 200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog. 

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.