Cestyll Byw!

Castell Caerffili
Castell Caerffili
Castell Caerffilli
Castell Caerffilli
Hanes Dreigiau Cadw
Hanes Dreigiau Cadw
Straeon Dreigiau a Gemau
Straeon Dreigiau a Gemau
Cestyll Byw!
Cestyll Byw!

Byddwch yn barod i weld cestyll Cadw yn dod yn fyw gydag atyniadau newydd epig a digwyddiadau anhygoel!

Mae pawb yn gwybod bod cestyll Cymru'n 'fyw' â hanes ond a oeddech chi'n gwybod eu bod nhw’n llawn o fywyd modern hefyd?

Mae'n wir, gwlad cestyll canoloesol yw Cymru — ac mae mwy o bobl yn ymweld â nhw nag erioed o'r blaen!

Felly'r haf hwn, rydyn ni'n dweud "diolch yn fawr” i ymwelwyr sydd wedi chwarae rhan wrth warchod ein safleoedd hanesyddol, gyda channoedd o ddigwyddiadau ar gael mewn cestyll ledled Cymru a chaniatâd cynllunio wedi’u cyflwyno ar gyfer cyfres o atyniadau newydd, epig yng Nghastell Caerffili.

Felly, cydiwch yn eich cleddyf, dewch â llond bwced o ddychymyg ac ewch i ddarganfod eich castell agosaf. Mae'n bryd camu yn ôl mewn amser. 


Dyma flas o'r hyn sydd ar y gweill yn ein safleoedd hudolus y tymor hwn...