Cystadleuaeth Llun #CadwTeenyTy

Rhannwch eich profiadau yn ein safleoedd dros hanner tymor am y cyfle i ennill gwobr Ty arbennig.

Ddraig Ty

Mae gennyn ni deganau dreigiau Ty i’w hennill yr wythnos hon - a’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw rhannu llun o’ch profiad yn ein safleoedd ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol!

Mae’r dreigiau a’r madfallod Ty sy’n wobrau yn fersiynau ‘Chaser’ prin fel y gellir gweld yn y llun ac mae ganddynt dagiau aur.

Mae’r holl dermau ac amodau isod.
E-bostiwch ein tîm marchnata gydag unrhyw gwestiynau eraill. Pob lwc!

1. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal rhwng dydd Llun 26 Mawrth - dydd Sul 8 Ebrill.

2. I roi cynnig arni, mae angen rhannu llun o’ch profiad yn un o safleoedd Cadw dros wyliau hanner tymor ar ein tudalennau Facebook, Twitter ac Instagram ac mae’n rhaid i’r hashnod #CadwTeenyTy ymddangos yn eich post.

3. Mae gennyn ni un ddraig neu fadfall i’w hennill fesul safle sy’n codi tâl mynediad (23).

4. Bydd un ymgais o bob safle’n cael ei dewis ar hap i dderbyn y wobr yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 9 Ebrill a byddwn yn cadarnhau eich cyfeiriad.

5. Bydd lliw y ddraig sy’n cael ei hennill yn cael ei ddewis ar hap, a bydd un ai’n ddraig las neu’n fadfall werdd (gweler y lluniau uchod).

6. Byddwn yn anfon y gwobrau o’n swyddfeydd yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 9 Ebrill.