Chwedlau Byw!

Camwch yn ôl mewn amser yn nigwyddiadau trwytho Cadw yr haf hwn

Legends Live FMA

Ydych chi erioed wedi bod mewn parti priodas canoloesol? Neu wedi ymuno â band o wrthryfelwyr brawychus o Gymru?
Ydych chi erioed wedi bod yn westai mewn dawns Fictoraidd ddisglair? Neu wedi blasu gwin mewn parti hwyrol Tuduraidd dirywiedig?
Naddo? Wel, dyma eich cyfle. Yn ystod yr haf eleni gallwch wneud hyn i gyd a mwy wrth i Chwedlau Byw! ddod i saith o gestyll mwyaf eiconig Cymru.

Mae'n rhaglen ryngweithiol o ddigwyddiadau trwytho lle bydd cymeriadau o orffennol Cymru’n dychwelyd i ailchwarae hanes Cymru mewn ffordd drawiadol.

Byddwch yn barod i Fyw’r Chwedlau…

Chwedlau Byw! yng Nghastell Caerffili

Caerphilly Castle FMA
Dydd Sadwrn 5 a dydd Sul 6 Awst
Dydd Sadwrn 12 a dydd Sul 13 Awst
Dydd Sadwrn 19 a dydd Sul 20 Awst
Dydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Medi
12pm – 4pm

Mae’n 1326, ac mae’r Brenin Edward II yn cael rhywfaint o drafferth. Mae'r Brenin yn colli cefnogaeth ar draws ei deyrnas ac mae'n rhaid iddo benderfynu a ddylai aros o fewn amddiffynfeydd Castell Caerffili ynteu ffoi, gan adael ei bentyrrau o arian a gemau sgleiniog ar ei ôl. Gwahoddir ymwelwyr i ddewis ochr wrth i'r stori ddatblygu mewn cyfres o berfformiadau byw drwy gydol y dydd. Nid ‘a fydd lluoedd y gelyn yn lansio gwarchae ofnadwy ar y castell’ yw'r cwestiwn, ond ‘pryd’ fyddan nhw'n gwneud hynny...?

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Conwy

Conwy Castle FMA
Dydd Sadwrn 29 a dydd Sul 30 Gorffennaf
12pm – 4pm

Bydd yr ymwelwyr yn troi’n wrthryfelwyr Cymreig ffyrnig wrth iddynt ymuno â’r brodyr Tudur mewn ymgyrch waedlyd i gipio Castell Conwy. Mewn cyfres o berfformiadau byw, bydd yr ymwelwyr gwrthryfelgar yn camu’n ôl mewn amser i'r flwyddyn 1401, gan ddod wyneb yn wyneb â chymeriadau canoloesol y safle.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Cydweli

Kidwelly Castle FMA
Dydd Sadwrn 5 a dydd Sul 6 Awst
11.30am – 4pm

Wrth i Gwenllian, tywysoges ryfelgar Cymru, arwain ei byddin a’i meibion mewn brwydr waedlyd yn erbyn milwyr yr Arglwydd Normanaidd, Maurice de Londres - rhaid i ymwelwyr ddewis pa ochr i ymuno â hi. Yn y perfformiad byw hwn, a fydd yn datblygu gydol y dydd, bydd ymwelwyr yn cael eu trosglwyddo i’r flwyddyn 1136 lle byddant yn amddiffyn eu harweinydd ac yn cyfrannu at frwydr epig.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Rhaglan

Raglan Castle FMA
Dydd Sadwrn 19 a dydd Sul 20 Awst
12pm – 4pm

Gwahoddir ymwelwyr i ymuno â thaith o gwmpas Castell Rhaglan - cartref ffasiynol yr Arglwydd a’r Arglwyddes William ac Anne Herbert. Mae’n 1462, ac mae’r cwpl hynod gefnog yn awyddus i ddangos eu chwaeth berffaith mewn bwyd, gwin a dodrefn. Bydd cyfres o berfformiadau byw yn trosglwyddo ymwelwyr i barti hwyrol aristocrataidd, i fwynhau popeth o win canoloesol i gemau traddodiadol.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Cas-gwent

Chepstow Castle FMA
Dydd Sadwrn 26 a dydd Sul 27 Awst
12pm – 4.30pm

Mae’n 1189 ac mae’r gŵr golygus, cryf a dewr, yr Arglwydd William Marshal, yn dathlu ei briodas â'i wraig hyfryd, yr Arglwyddes Isabel de Clare. Gwahoddir y gwesteion i gamu’n ôl i'r Gymru ganoloesol ac ymuno yn nathliadau drudfawr y cwpl enwog - i gynnwys digon o ddawnsfeydd llys a thwrnameintiau canoloesol. Atgoffir ymwelwyr y bydd yr Arglwydd Marshal a’r Arglwyddes Isabel yn disgwyl i bob gwestai eu cyfarch drwy roi cyrtsi neu foesymgrymu wrth gyrraedd - ac wrth gwrs, bydd croeso mawr i anrhegion priodas...

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Harlech

Harlech Castle FMA
Dydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Medi
12pm – 4pm

Bydd cyfnod o frenhinoedd, milwyr, cewri a hud yn ysgwyd seiliau Castell Harlech yn ystod mis Medi, wrth i storïwr ddod â chwedlau’r Mabinogi yn fyw. Mewn cyfres o ddigwyddiadau byw, bydd ymwelwyr yn byw'r hud wrth i stori Branwen ferch Llŷr ddod yn fyw yn y castell...

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.