Amgylchedd Hanesyddol

Mae’r amgylchedd hanesyddol wrth wraidd diwylliant Cymru ac mae ei gymeriad yn cyfrannu at ein hymdeimlad o le a hunaniaeth ddiwylliannol.

Mae'n gwella ansawdd bywyd ac yn ychwanegu at natur unigryw ardaloedd.  Mae'n ased economaidd a chymdeithasol bwysig. Mae'n hanfodol y caiff yr amgylchedd hanesyddol ei werthfawrogi, ei ddiogelu a'i wneud yn hygyrch ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol.

Beth sydd ei angen arnoch?

Dewiswch opsiwn i ddangos pynciau cysylltiedig:

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion
Grantiau

Grantiau

Mae Cadw yn cynnig grantiau i berchnogion ac eraill i gyfrannu at gostau atgyweirio ac adnewyddu asedau hanesyddol.  Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau a fydd yn sbarduno cyfleoedd adfywio neu i asedau mewn perygl.

Mwy o wybodaeth
Cynnal a Chadw!

Cynnal a Chadw!

Mae'n debyg mai gwaith cynnal a chadw rheolaidd yw'r peth pwysicaf y gallwch ei wneud i ddiogelu eich adeilad hanesyddol. 

Mwy o wybodaeth