Castell Dinbych

Mae Cadw newydd ddechrau prosiect mawr yn nhref Dinbych i sicrhau y ceir y nifer mwyaf o ymwelwyr i'r castell a gwella mynediad ymwelwyr i waliau hanesyddol y dref. Mae gwaith cloddio archeolegol yn mynd rhagddo cyn adeiladu canolfan newydd bwrpasol i ymwelwyr. Bydd llwybrau mur y dref yn fwy hygyrch, a chaiff y cyflwyniad a'r dehongliad o'r castell a'r muriau eu gwella gan gysylltu â'r dirwedd hanesyddol ehangach.

Before / O'r blaen

After / Wedyn

Dechreuwyd Castell a muriau tref Dinbych gan Henry de Lacy, iarll Lincoln, ym 1282 gyda chefnogaeth y Brenin Edward I.

Caiff y gwaith ei gefnogi gan Arian Cydgyfeirio'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth.