Cynllun Grantiau Mentrau Dinesig (Treftadaeth)

Mae Cadw yn cynnal cynllun grantiau i helpu sefydliadau gwirfoddol i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'u treftadaeth leol, sef y Cynllun Grantiau Mentrau Dinesig (Treftadaeth). Yr uchafswm grant — y mae'n rhaid i'r sefydliadau gwirfoddol roi swm cyfatebol iddo — yw £5,000. Mae'r cynllun wedi'i anelu at brosiectau bach sy'n helpu i ddiogelu neu wella amgylchedd hanesyddol Cymru a chodi ymwybyddiaeth gymdeithasol o dreftadaeth Cymru. Mae'n arbennig o berthnasol i gymdeithasau dinesig neu grwpiau gwirfoddol, lleol eraill.

Placiau

Gall Cadw roi grantiau i sefydliadau gwirfoddol i godi placiau er cof am bobl neu i ddynodi mannau hanesyddol.  Nid oes cynllun placiau glas ar waith, fel yn Lloegr, ond fel rhan o'i Gynllun Grantiau Mentrau Dinesig (Treftadaeth) mae Cadw yn cynorthwyo sefydliadau lleol sy'n ymgymryd â phrosiectau sy'n gwella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r amgylchedd hanesyddol.  

Yn y gorffennol mae Cadw wedi rhoi grantiau i godi placiau:

  • sy'n helpu i gyflwyno strwythur hanesyddol
  • sy'n gwella gwerthfawrogiad y cyhoedd o'r dreftadaeth adeiledig
  • sy'n rhoi gwybodaeth i ymwelwyr.  

£5000 yw'r uchafswm grant a roddir, a rhaid cael cyllideb gyfatebol o ffynonellau nad ydynt yn perthyn i'r sector cyhoeddus.  

Nid ydym yn gwahodd ceisiadau grant newydd ar hyn o bryd am ein bod yn canolbwyntio ar adnoddau sydd ar gael i brosiectau sy’n amodol ar gynigion presennol.