Grant Adeiladau Hanesyddol

Nid ydym yn gwahodd ceisiadau grant newydd ar hyn o bryd am ein bod yn canolbwyntio ar adnoddau sydd ar gael i brosiectau sy’n amodol ar gynigion presennol.

Ni fydd perchnogion anheddau domestig preifat yn gymwys ar gyfer y grant hwn, oni bai eu bod ar agor yn rheolaidd ar gyfer y cyhoedd. Bydd Cadw yn canolbwyntio yn y dyfodol i gynlluniau ar gyfer atgyweirio adeiladau hanesyddol a fydd yn helpu i ddiogelu adeiladau rhestredig sydd mewn perygl a/neu’n helpu i ysgogi cyfleoedd adfywio a rhoi budd i gymunedau Cymru. Un o’r ffyrdd y gellir cynnig y buddiannau hyn yw drwy ddatblygu sgiliau a chyfleoedd mynediad. Mae mwy o wybodaeth am hyn yn ‘Grantiau ar gyfer Asedau Hanesyddol: Datblygu sgiliau a chyfleoedd mynediad’

Nodwch os gwelwch yn dda bod grant ar gael ond ar gyfer hyd at uchafswm o 30% o gostau atgyweirio cymwys.

Mae grantiau hefyd ar gael ar gyfer adeiladau hanesyddol gan Adrannau eraill Llywodraeth Cymru, megis y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol neu gan sefydliadau fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri neu'r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol.

Cyhoeddir canllaw ar-lein i ffynonellau arian perthnasol ar gyfer adeiladau hanesyddol, sydd am ddim ac a gaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan y Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol ar wefan y Cronfeydd ar gyfer Adeiladau Hanesyddol .