Cwestiynau cyffredin

A all Cadw roi cyngor ar broblemau cynnal a chadw neu atgyweirio penodol?
Nid oes gan Cadw yr adnoddau i ateb ymholiadau ynghylch problemau cynnal a chadw neu atgyweirio penodol. I ddechrau, cysylltwch â swyddog cadwraeth adeiladau neu swyddog cynllunio eich awdurdod lleol a all roi cyngor i chi neu awgrymu ffynonellau eraill o wybodaeth. Gallwch hefyd ffonio'r Llinell Cyngor Technegol (020 7456 0916) a weithredir gan y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol yn ystod yr wythnos rhwng 9:30am a 12:30pm. Gall staff y llinell gyngor ateb cwestiynau a rhoi cyngor ar broblemau unigol.

A all Cadw argymell cynghorwr, contractwyr neu gyflenwyr proffesiynol?
Ni all Cadw argymell gwasanaethau neu gyflenwyr. Efallai y gall swyddog cadwraeth adeiladau neu swyddog cynllunio eich awdurdod lleol eich helpu gydag awgrymiadau ac mae sefydliadau proffesiynol a sefydliadau masnach yn aml yn cadw cofrestri o aelodau y gellir eu gweld ar-lein. Hefyd, ceir cyfeiriadur defnyddiol o gynhyrchion a gwasanaethau mewn perthynas â chadwraeth ac atgyweirio adeiladau hanesyddol ar y wefan www.buildingconservation.com. Efallai y gall y Llinell Cyngor Technegol (020 7456 0916) a weithredir gan y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol yn ystod yr wythnos rhwng 9:30am a 12:30pm helpu hefyd gyda manylion cyswllt ar gyfer contractwyr neu gyflenwyr yn eich ardal. Mae adran Dewis Contractwr y wefan hon yn amlinellu'r ffactorau y dylech eu hystyried wrth ddewis cynghorydd neu gontractwr proffesiynol.