Cyrff treftadaeth a sefydliadau cadwraeth adeiladau

Cyrff Treftadaeth Cenedlaethol

Mae bob un o chwaer-sefydliadau Cadw yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wefannau sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am adeiladau hanesyddol, y gwaith o'u cynnal a'u cadw a'u cynaliadwyedd.

English Heritage

Historic Scotland

Northern Ireland Environment Agency

Y Cymdeithasau Amwynder Cenedlaethol

Mae'r cymdeithasau amwynder yn grŵp o gymdeithasau gwirfoddol sy'n ymrwymedig i gadwraeth adeiladau hanesyddol a hyrwyddo gwerthfawrogiad ohonynt a'r diwylliannau a'u creodd. I gydnabod eu statws a'u harbenigedd, gorchmynnodd y llywodraeth, drwy'r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref (1968), y dylai cymdeithasau gael eu hysbysu am unrhyw gais am ganiatâd adeilad rhestredig yng Nghymru a Lloegr a fyddai'n golygu dymchwel rhan o adeilad rhestredig neu'r adeilad cyfan er mwyn iddynt gael cyfle i roi sylwadau ar y cynigion.

Y Gymdeithas Henebion

Y Cyngor Archeoleg Brydeinig

Cymdeithas Hanes Gerddi

Y Grŵp Sioraidd

Y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol (SPAB)

Mae'r Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol wedi bod yn hyrwyddo pwysigrwydd gwaith cynnal a chadw rheolaidd ers tro ac mae'n noddi'r Wythnos Cynnal a Chadw Genedlaethol bob mis Tachwedd. Mae ganddi restr hir o gyhoeddiadau yn ymwneud â chadwraeth adeiladau ac mae'n gweithredu Llinell Cyngor Technegol (020 7456 0916) yn ystod yr wythnos rhwng 9:30am a 12:30pm. Gall staff y llinell gyngor ateb cwestiynau a rhoi cyngor ar broblemau cynnal a chadw neu atgyweirio penodol, ac efallai y gallant hefyd awgrymu contractwyr addas yn eich ardal neu'r cyffiniau.

The Twentieth Century Society

Cymdeithas Oes Fictoria

Sefydliadau Cadwraeth Eraill

Maintain Our Heritage (Maintain)

Save Britain's Heritage