Sefydliadau proffesiynol a masnach

Yn aml, mae sefydliadau proffesiynol a masnach yn cadw cofrestrau aelodau a all fod yn ddefnyddiol iawn os ydych yn ceisio dod o hyd i gynghorydd proffesiynol neu gontractwr adeiladu yn eich ardal. Mae llawer o'r cofrestrau hyn ar gael ar-lein, a gallant roi gwybodaeth ychwanegol am brofiad aelodau neu eu hachrediad ffurfiol ar gyfer gweithio ar adeiladau hanesyddol.

Gall gwefannau'r sefydliadau hyn fod yn ffynonellau gwybodaeth werthfawr hefyd o ran deunyddiau a'u nodweddion, arferion cyfredol, ffynonellau cyflenwi a chynlluniau achredu'r diwydiant.

Fodd bynnag, wrth ddefnyddio'r adnoddau a ddarperir gan y sefydliadau hyn, mae'n bwysig cofio nad yw'r rhan fwyaf o'r grwpiau yn ymwneud yn benodol ag adeiladau hanesyddol. Nid yw'r ffaith bod enw cynghorydd neu gontractwr yn ymddangos ar gofrestr yn golygu o reidrwydd ei fod yn arbenigo mewn delio â'r problemau a achosir gan adeiladau hanesyddol. Gall y gwefannau hefyd annog y defnydd o ddeunyddiau a thechnegau modern a allai fod yn anaddas, a hyd yn oed yn niweidiol efallai, i adeiladau hanesyddol.

Sefydliadau Proffesiynol

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol

Sefydliad y Peirianwyr Strwythurol

Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Sefydliadau Masnach

Cymdeithas Meistri Addurno Gwydr Prydain

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain

Y Gymdeithas Dalenni Plwm

Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgubwyr Simneiau

Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Toeon

Y Gymdeithas Insiwleiddio Genedlaethol

Ffederasiwn Cerrig Prydain Fawr