Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru

Sefydlwyd y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol yng Nghymru yng nghanol yr 1970au i ymateb i ofynion prysur gynyddol archaeoleg achubol ac i ddarparu gwasanaeth archaeolegol leol unffurf ar draws Cymru gyfan.

Mae eu gwaith yn cynnwys darparu cyngor archaeolegol i awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr a pherchnogion safle, a gweithredu cynlluniau fel goruchwylion gwylio a chloddiadau, er mwyn lliniaru effaith niweidiol datblygiadau ar weddillion archaeolegol.

Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru yn cynnal ac yn darparu mynediad cyhoeddus i gofnodion amgylchedd hanesyddol (CAH) ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru, a hynny ar ran Gweinidogion Cymru. Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys gwybodaeth ynghylch degau o filoedd o safleoedd hanesyddol neu waith ymchwilio ar draws Cymru. Gellir cael mynediad i’r CAH trwy wefan Archwilio — http://archwilio.org.uk/arch/index_cym.html

Gall gwasanaethau rheoli treftadaeth yr Ymddiriedolaethau Archaeolegol ddarparu gwybodaeth a chyngor i berchnogion safle ar sut i reoli’r asedau hanesyddol ar eich tir. Cysylltwch â’ch ymddiriedolaeth leol cyn ymgymryd ag unrhyw waith, tebyg i welliannau draenio, a all darfu ar ddyddodion archaeolegol.

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys

Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed

Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent

Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd