Archeoleg Gymunedol

Archaeoleg sy'n cael ei chychwyn a'i sbarduno gan gymunedau yw archaeoleg gymunedol.

 • Enillwyr cystadleuaeth Clwb Archeolegwyr Ifanc yn Hen Caerwys

  Enillwyr cystadleuaeth Clwb Archeolegwyr Ifanc yn Hen Caerwys

 • Prosiect Graffiti Treftadaeth

  Prosiect Graffiti Treftadaeth

 • Gwrthrychau ysbrydoledig — Prosiect Graffiti Treftadaeth

  Gwrthrychau ysbrydoledig — Prosiect Graffiti Treftadaeth

 • Plant ysgol lleol yn ail-greu defod Neolithig fel rhan o waith cloddio cymunedol Tinkinswood

  Plant ysgol lleol yn ail-greu defod Neolithig fel rhan o waith cloddio cymunedol Tinkinswood

 • Disgyblion yn defnyddio cyfryngau digidol i ymchwilio i'r gorffennol fel rhan o Brosiect Cymunedol Llanmelin

  Disgyblion yn defnyddio cyfryngau digidol i ymchwilio i'r gorffennol fel rhan o Brosiect Cymunedol Llanmelin

 • Gwirfoddolwyr yn Hen Caerwys

  Gwirfoddolwyr yn Hen Caerwys

Mae cymryd rhan mewn archaeoleg yn caniatáu i gymunedau weithio gyda'i gilydd, dysgu gyda'i gilydd a thyfu gyda'i gilydd a hynny drwy gyffro darganfod rhywbeth newydd am eu gorffennol cyffredin.

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru, Strategaeth Amgylchedd Hanesyddol Cymru, yn cydnabod bod cymryd rhan yng nghyffro darganfyddiadau archaeolegol yn dod â phobl at ei gilydd ac yn gallu creu ymdeimlad o le, treftadaeth gyffredin, a hunaniaeth.

Drwy ddatblygu cyfraniad y gymuned at archaeoleg, gallwn nid yn unig feithrin yr ymdeimlad yma eich bod yn perthyn, ond creu cyfleoedd hefyd i bobl ddysgu sgiliau newydd a all fod yn ddefnyddiol ym mhob rhan o fywyd.

Yn yr adran hon o'r wefan gallwch ddarllen rhagor am brosiectau archeoleg gymunedol arloesol Cadw - a dysgu sut y gallwch chi gymryd rhan.

Am wybodaeth am weledigaeth Cadw i ddatblygu, annog, cefnogi a hwyluso archeoleg gymunedol yng Nghymru, ewch i'n tudalen Fframwaith Archeoleg Gymunedol.