Prosiect Graffiti Treftadaeth

Mae'r Prosiect Graffiti Treftadaeth yn helpu troseddwyr ifanc i ddysgu gwersi gwerthfawr o'u treftadaeth.

???cadw.media.no_js???

Gan gyflwyno troseddwyr ifanc i arteffactau archeolegol ac esbonio beth roeddent yn ei olygu i'r bobl oedd yn eu defnyddio, mae Cadw yn rhoi cyfle i grwpiau o droseddwyr ifanc archwilio themâu hunaniaeth a chymuned, ac i drafod yr effaith yr ydym yn ei chael ar y byd trwy'r gwrthrychau rydym yn eu defnyddio heddiw.  

Gall trafodaethau’r grwpiau ysbrydoli gwaith celf — fel y murlun graffiti yn y fideo uchod — sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc fynegi eu hunaniaeth trwy ymateb yn greadigol i'w treftadaeth.

Drwy brosiectau fel hyn caiff pobl ifanc eu cyflwyno i syniadau newydd a ffyrdd newydd o fyw; maent yn cael eu hannog i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu ac adeiladu tîm drwy weithio gydag amrywiaeth o bobl ifanc eraill a gweithwyr proffesiynol.

Caiff y sawl sy'n cymryd rhan hefyd gyfleoedd i ddatblygu sgiliau technegol newydd, fel ffotograffiaeth a golygu digidol.

Mae'r Prosiect Graffiti Treftadaeth yn brosiect parhaus. Yn ystod 2014 bydd troseddwyr ifanc yn casglu ac yn curadu arddangosfa o'u gwaith.

Ceir rhagor o wybodaeth am sut y cafodd y murlun graffiti ei greu yn y PDF isod.