MORTARIA

Mae'r talfyriad Saesneg MORTARIA yn sefyll am Ysgogi Troseddwyr i Adsefydlu Drwy Gofnodi, Ymchwilio a Dadansoddi Archeolegol.

Rhoddodd gweithdai MORTARIA a gynhaliwyd yn 2013 gyfle i droseddwyr drin arteffactau Rhufeinig.

Rhoddodd gweithdai MORTARIA a gynhaliwyd yn 2013 gyfle i droseddwyr drin arteffactau Rhufeinig.

Caiff y prosiect arloesol hwn ei arwain gan Dr Caroline Pudney, sef Archeolegydd Cymunedol Cadw, a'i nod yw cyfrannu at adsefydlu troseddwyr yn ne Cymru.

Mae hunanwerth isel a diffyg sgiliau trosglwyddadwy yn ddau o'r heriau niferus sy'n wynebu troseddwyr sy'n ceisio rhoi eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Drwy gynnig cyfres o weithdai ar archeoleg, mae Cadw a'i bartneriaid yn cynnig y siawns i droseddwyr ganfod cyfleoedd newydd a newid eu bywydau.

Hyd yn hyn, mae gweithdai MORTARIA - a gefnogir gan Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion - wedi galluogi Cadw i fynd ag arteffactau Rhufeinig i mewn i garchar er mwyn i'r sawl sy'n cymryd rhan eu trin a dysgu ohonynt.

Cynhelir rhagor o weithdai, a gaiff eu cynnal mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn 2014. Bydd y rhain yn sôn am amrywiaeth eang o archeoleg o Gymru Balaeolithig i olion milwrol a diwydiannol yr ugeinfed ganrif.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch wybod mwy am ysbrydoliaeth y prosiect yn erthygl Dr Caroline Pudney yn y Western Mail, How a Roman brooch can change lives.