Prosiect Archeoleg Gymunedol Tinkinswood

Yn Tinkinswood a Lythian Sant gweithiodd pobl leol ac archeolegwyr proffesiynol gyda'i gilydd i archwilio ac ail-ddehongli’r beddrodau siambr mawr.

Prosiect Creu a Chracio — siambr gladdu Neolithig Tinkinswood.

Prosiect Creu a Chracio — siambr gladdu Neolithig Tinkinswood.

Nod Prosiect Archeoleg Gymunedol Tinkinswood - y gweithiodd Cadw arno gydag Archaeoleg Cymru, Cyngor Archaeoleg Prydain ac Amgueddfa Gymru - oedd dod â phobl leol ac archeolegwyr proffesiynol at ei gilydd i archwilio ac ail-ddehongli’r beddrodau siambr mawr yn Tinkinswood a Lythian Sant.

Gan ddatgelu rhannau o hen hanes y safleoedd drwy glirio, cloddio ac ail-greu defodau, cafodd cyfranogwyr o bob oedran ymdeimlad gwell o allu uniaethu â'r henebion rhyfeddol hyn ac o  berchenogaeth drostynt.

Er bod y prosiect wedi dod i ben, gallwch ddod o hyd i wybodaeth gefndirol, delweddau a chyfweliadau sain o hyd ar flog Archeoleg Gymunedol Tinkinswood.