Ymweliadau addysg

Olympiad Diwylliannol - Castell Caerffili

Trosolwg

Mae Ymweliadau Addysg Cadw yn help i chi fynd o dan groen etifeddiaeth Cymru. Cewch brofi dros 5000 o flynyddoedd o’n hanes a sut oedd ein cyndadau’n byw mewn safleoedd allweddol ble digwyddodd y cwbl. Trefnwch ymweliad addysgol i un o nifer o'n safleoedd heddiw!

Os mai hanes y Rhufeiniaid, Edward 1, Tywysogion Cymru, bywyd yn yr Oesoedd Canol neu adeg y Tuduriaid sy’n mynd â’ch bryd, neu’r anheddau cynnar neu’r Chwyldro Diwydiannol, mae digonedd o leoliadau ysbrydoledig i chi ddewis ohonynt. Os ydych:

• am fynd ar daith ddysgu i un o’n hamryw leoliadau di- staff
• am wneud taith hunan ddarpar  o gwmpas un o’n lleoliadau sydd â staff yno
• am gymryd rhan yn un o’n gweithgareddau addysg rhyngweithiol, yn gysylltiedig â’r cwricwlwm
• neu am gael mynediad i’r adnoddau addysg lawrlwythol sydd gennym

Mae gennym rywbeth ar eich cyfer!