Ymweliadau Gweithgareddau Addysg — Yn Ystod y Tymor yn Unig

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

Mae Cadw yn cynnig gweithgareddau addysg rhyngweithiol, dan arweiniad cymeriadau mewn gwisgoedd sy’n benodol i bob lleoliad, yn y safleoedd canlynol:

Castell BiwmaresCastell CaernarfonTref Rufeinig Caer-wentCastell ConwyCastell Harlech.

Mae'r holl weithgareddau unigol hyn, sy’n cefnogi dysgu profiadol, ar gyfer grwpiau o hyd at 30 disgybl  ym mhob sesiwn, gydag oedolion yn gwmni iddyn nhw — Mae pob un yn ddibynnol ar argaeledd ac amseroedd agor (gweler y dolenni i dudalennau safleoedd penodol uchod).

Noder: a) Efallai bydd yn rhaid inni gyfuno grwpiau bach i lenwi gweithgaredd; b) Os oes grwpiau mawr gennych, gallwch drafod opsiynau gyda safleoedd — gallan nhw roi arweiniad i chi ar rannu grwpiau, cyfuno gweithgareddau gyda chrwydro’r safle ehangach yn annibynnol, gydag ymweliad â safle lleol arall, neu gyda gweithgareddau eraill ar y safle neu gyda thrydydd parti — yn ddibynnol ar argaeledd; c) nid oes gwres mewn rhai safleoedd a bydd angen gwisgo’n gynnes yn ystod y gaeaf.  

I drefnu eich gweithgaredd addysgiadol, dilynwch y camau syml hyn:

1. Dewiswch y safle a’r gweithgaredd addysgiadol Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2 o’r dewis yn Gweithgareddau Addysgiadol Gogledd Cymru neu Gweithgareddau Addysgiadol De Cymru  
2. Cysylltwch â’r safle i weld os yw ar gael a threfnwch y gweithgaredd  mewn egwyddor.
3. Unwaith i chi gytuno ar weithgaredd, dyddiad ac amser gyda’r safle, darllenwch termau ac amodau safonol ymweliad (gyda’r cymarebau oedolion i ddisgyblion gofynnol) a nodwch bwyntiau 5,6&7 isod, dylech lenwi’r ffurflen archebu ar-lein briodol. 

Ffurflen archebu — gweithgareddau addysg y Cyfnod Sylfaen
Ffurflen archebu — gweithgareddau addysg Cyfnod Allweddol 2

4. Unwaith i’r safle dderbyn y ffurflen archebu ar-lein, dyma fydd y cadarnhad eich bod ar gael i fynychu’r sesiwn, a bydd y safle yn cadarnhau eich archeb ar e-bost.
5. Os oes angen canslo eich archeb gwnewch hynny cyn gynted â phosibl — o leiaf 5 diwrnod o flaen llaw os gallwch chi — er mwyn inni allu canslo ein contractwyr, neu aildrefnu. Os na fyddwch yn gwneud hyn efallai na fyddwn yn gadael i chi archebu gweithgareddau gyda ni yn y dyfodol.
6. Dylai grwpiau gyrraedd y safle hanner awr cyn amser y gweithgaredd — Os ydych chi’n mynd i fod yn hwyr gadewch i’r safle wybod, os gwelwch yn dda. Efallai na fydd grwpiau sy’n cyrraedd yn hwyrach na hanner awr yn cael cymryd rhan yn y gweithgaredd, oherwydd efallai y byddwn yn cynnig y gweithgaredd i ymwelwyr eraill y safle ar ôl hyn, fel nad ydyn ni’n gwastraffu ein buddsoddiad.
7. Er bod ein gweithgareddau bellach am ddim (sydd, gobeithio, yn helpu gyda chostau trafnidiaeth) maen nhw’n costio inni - felly mae’n rhaid inni brofi eu gwerth nawr yn fwy nag erioed. Ar ôl i chi fod ar ymweliad addysgiadol, rhowch adborth inni gan ddefnyddio: https://www.surveymonkey.co.uk/r/PYXV9B7