Ymweliadau Gweithgareddau Addysg

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

 • Diwrnodau darganfod

  Diwrnodau darganfod

Mae Cadw yn cynnig gweithgareddau addysg rhyngweithiol, dan arweiniad cymeriadau mewn gwisgoedd sy’n benodol i bob lleoliad, yn y safleoedd canlynol:

Castell Biwmares, Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Caernarfon, Castell Caerffili, Tref Rufeinig Caer-went, (£200), Castell Coch, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Castell Dinbych, Castell Harlech, Castell Rhuddlan, Plas Mawr (Conwy), Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon (am ddim) a Llys Tre-tŵr.

Mae gweithgareddau’n costio £100 y gweithgarwch y grŵp o hyd at 30 o ddisgyblion, gyda’r oedolion sydd gyda’r disgyblion am ddim, ar wahân i Gaer-went (£200), ac Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig (am ddim).

Gellir hefyd dalu am fynediad drwy ddefnyddio credydau amser Spice.  Os hoffech ddefnyddio credydau amser i dalu am weithgaredd addysg, gadewch i Ofalwr y lleoliad wybod wrth i chi archebu, os gwelwch yn dda.

I weld y gweithgareddau sydd ar gael i’ch grŵp blwyddyn chi, cliciwch ar ddolen y Cyfnod Allweddol perthnasol a safle:
 
Y Cyfnod Sylfaen

Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 3

Gobeithio y bydd eich gweithgaredd dewisol yn llawn hwyl a gwybodaeth i chi a'ch grŵp. Ar ôl i chi fod ar ymweliad addysgiadol, rhowch adborth inni gan ddefnyddio:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/PYXV9B7