Gweithgareddau Addysgiadol Gogledd Cymru

Cyfnod Allweddol 2

Castell Biwmares — Cynllun ac Amddiffyn: Bydd y disgyblion yn helpu Walter o Gaer-wynt i weld sut mae’r gwaith adeiladu’n dod yn ei flaen, ac astudio bywyd canoloesol gydag arteffactau replica, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01248 810361.

Castell Caernarfon — Gwleddoedd Brenhinol: Bydd y disgyblion yn helpu Syr Otto de Grandison, stiward y castell, i baratoi am wledd i’r Brenin Edward I yn 1294, ac yn astudio bywyd canoloesol gydag arteffactau replica, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01286 677617.

Castell Conwy — Trosedd a Chosb: Bydd y disgyblion yn helpu cwnstabl y castell, William de Cicon, i farnu troseddau amrywiol, ac astudio bywyd canoloesol gydag arteffactau replica, chwarae rôl a gweithgareddau ymarferol. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01492 592358.

Castell Harlech — Paratoi ar gyfer Senedd i Gymru... a Gwarchae!: Mae'r sesiwn yn cael ei arwain gan Meirion, milwr sydd wedi gwasanaethu gydag Owain Glyndŵr yn ei ymgyrch yn erbyn y Brenin Edward. Pwrpas y sesiwn yw dysgu am gyrchoedd a sut i baratoi at un yn ogystal â sefydlu Senedd i Gymru. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01766 780552.