Gweithgareddau Addysgiadol Partneriaid

Mae Cadw’n gweithio gyda phartneriaid sy’n cynnal gweithgareddau sy’n alinio gyda’n rhai ni, sydd wedi cael eu dylanwadu gan Cadw, neu sy’n defnyddio ein safleoedd. Nid Cadw sy’n eu cynnal ac yn wahanol i’n cynigion addysg ni, efallai bydd yn rhaid talu — ond efallai y byddan nhw'n gymorth i’ch dysgu a gallwch eu cyfuno ag ymweliad ag un o safleoedd Cadw.

· Fictoriaid:Gellir cyfuno’r canlynol gydag ymweliad â Chastell Coch ac Adnoddau Fictoraidd Castell Coch er mwyn archwilio bywydau’r cyfoethogion a’r tlodion, a chefnogi un o destunau hanes CA2 sef y newidiadau i fywyd pob dydd pobl yn yr ardal yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

· Archifau Morgannwg: bydd y disgyblion yn astudio bywyd Fictoriaid yn ne Cymru, gan ddysgu am eu hysgol, eu bywyd gwaith, eu tai, eu dodrefn a’u hoffer; ac ymchwilio i fywyd y wyrcws. Mae’r gweithgaredd ymchwil hanner diwrnod hwn yn rhad ac am ddim ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, e-bostiwch glamro@cardiff.gov.uk neu ffoniwch 029 20872299.

· Amgueddfa Stori Caerdydd: bydd y disgyblion yn defnyddio arteffactau, gwisgoedd a gemau rhyngweithiol i ddysgu am fywyd Fictoraidd Caerdydd. Bydd y disgyblion yn cael gweld sut fywyd oedd gan deuluoedd y dosbarth uchel, canol a gweithiol. Mae’r gweithgaredd hanner diwrnod hwn yn costio £4 y disgybl. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, e-bostiwch Cardiffstory@cardiff.gov.uk neu ffoniwch 02920 346214.

Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd — Mae’r gweithgareddau Amgueddfa canlynol yn cael eu cynnal o fewn muriau Castell Caernarfon: 

· Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig tu fewn i Castell Caernarfon — Y Rhyfel Byd 1af: Dewch i glywed straeon am filwyr y Rhyfel Byd Cyntaf a chewch gyffwrdd ffotograffau ac arteffactau. Cewch eich tywys ar daith o gwmpas yr Amgueddfa. Mae hefyd yn bosibl gwneud gwaith ar gofebau cofio a rhyfel os dymunir. Gweithgaredd addysgiadol 2 awr yw hwn, dydd Llun — dydd Iau. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01286 673362.

· Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig tu fewn i Castell Caernarfon — Yr Ail Ryfel Byd: Dewch i glywed straeon o’r Rhyfel o safbwynt yr Ymgyrch Gartref a chewch gyffwrdd ffotograffau ac arteffactau. Bydd cyfle i ddysgu am ddogni, faciwîs a’r Blitz. Cewch eich tywys ar daith o gwmpas yr Amgueddfa. Bydd gweithgareddau i’r plant eu cwblhau a chyfle i wisgo i fyny. Gweithgaredd addysgiadol 2 awr yw hwn, dydd Llun — dydd Iau. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01286 673362.