Gweithgareddau Addysgiadol De Cymru

Cyfnod Sylfaen

Tref Rufeinig Caer-went — Bywyd Dyddiol y Rhufeiniaid: Bydd y plant yn dysgu am beth roedd y Rhufeiniaid yn ei wisgo, yn ei fwyta, sut roedden nhw’n cael bath, ble roedden nhw’n byw, a pha fath o adeiladau roedden nhw’n eu hadeiladu. Byddan nhw’n chwarae gyda chegin fach a melin law Rufeinig, gwneud mosaigau, defnyddio blociau adeiladu Rhufeinig ac yn cael gwisgo dillad/arfwisg Rufeinig. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01633 422518.


Cyfnod Allweddol 2


Tref Rufeinig Caer-went — Bywyd bob dydd y Rhufeiniaid: Bydd y disgyblion yn dysgu am fwyd a’r ffordd Rufeinig o fwyta, dillad a gofal personol Rhufeinig, a theganau a gemau Rhufeinig. Bydd y disgyblion yn cymharu bwyd modern â bwyd y Rhufeiniaid ym Mhrydain, gan ddefnyddio cegin chwarae Rufeinig gyda melin law, potiau, llestri a bwyd ffug. Bydd y disgyblion yn gwisgo mewn dillad Rhufeinig, yn gweld sut roedd y Rhufeiniaid yn cael bath a pha golur roedden nhw’n ei ddefnyddio. Bydd y disgyblion yn edrych ar deganau a gemau Rhufeinig, ac yn trafod pa gemau modern fyddai Rhufeiniaid efallai’n eu hadnabod. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01633 422518.

Tref Rufeinig Caerwent — Adeiladau Rhufeinig: Bydd y disgyblion yn dysgu am arddulliau adeiladau, gwneud mosaigau, a chynllunio adeiladau Rhufeinig. Bydd y disgyblion yn adeiladu bwa, teml ac adeilad colisëwm eu hunain wrth drafod pa weithgareddau oedd yn digwydd ym mhob un. Bydd cyfle i gyffwrdd ag arfwisgoedd, arogli thus a myrr, a rhoi cynnig ar linyn plwm yn ystod y gweithgaredd hwn. Bydd y disgyblion yn dysgu am sut roedd adeiladau Rhufeinig yn cael eu haddurno â mosaigau, ac yn cael gwneud mosäig eu hunain. Bydd y disgyblion yn trafod nodweddion cyffredin adeiladau Rhufeinig cyn cynllunio adeilad eu hunain. Am ragor o fanylion neu i archebu lle, ffoniwch: 01633 422518.