Telerau ac amodau gweithgareddau addysgol

Telerau ac amodau ymweliadau addysgol safleoedd Cadw

Rhaid bodloni’r amodau canlynol:

 • Goruchwylir y dysgwyr drwy’r ymweliad cyfan, ar y cymarebau oedolion i ddysgwyr canlynol:  
  1:2 i’r Cyfnod Sylfaen dan 5 oed
  1:6 i’r Cyfnod Sylfaen 5-7 oed
  1:10 i Gamau Allweddol 2 & 3
  ac 1:15 i Gam Allweddol 4 +
 • Dylai un person cymorth cyntaf cymwysedig fod gyda phob grŵp
 • Bydd grwpiau’n cyrraedd o fewn hanner awr o’r amser a drefnwyd ar gyfer yr ymweliad. Efallai na fydd hi’n bosibl caniatáu mynediad i grwpiau sy’n cyrraedd y tu allan i’r amser hwn. Os bydd grwpiau’n cyrraedd y tu allan i’r amser a drefnwyd ac mae mynediad yn amhosibl, yna fe’i hystyrir fel canslad. 

Mae gan staff Cadw yr hawl i ofyn i grwpiau adael y safle os bydd ymddygiad aelodau’r grŵp yn amharu ar ymwelwyr eraill neu’n peryglu iechyd a diogelwch unrhyw berson neu bobl ar y safle.