Prosiectau

Dysgwch fwy am brosiectau addysg ysbrydoledig Cadw.

Rhoddodd gweithdai MORTARIA a gynhaliwyd yn 2013 gyfle i droseddwyr drin arteffactau Rhufeinig.

Rhoddodd gweithdai MORTARIA a gynhaliwyd yn 2013 gyfle i droseddwyr drin arteffactau Rhufeinig.

Artist Preswyl

Mae Cadw wedi ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru i greu cyfres o gyfnodau preswyl i artistiaid ledled Cymru dros dair blynedd. Mwy o wybodaeth

Caneuon y Cerrig

Yn dilyn rhaglen mis o hyd o weithgareddau diwylliannol ac artistig yng Nghastell Biwmares ac ar safleoedd cynhanesyddol ar draws Ynys Môn yn ystod mis Awst 2008, sefydlodd Cadw brosiect addysg cyffrous pum mlynedd o hyd yn 2009.  Mwy o wybodaeth

Prosiect Adrodd Straeon a Llythrennedd

Mae dau brif amcan i'r prosiect adrodd straeon a llythrennedd. Y cyntaf yw rhoi'r adnoddau a'r technegau i athrawon i alluogi grwpiau dosbarth o ddisgyblion i greu a datblygu straeon ar y cyd. Yr ail yw defnyddio'r cestyll fel lleoliad ar gyfer adrodd straeon lleol traddodiadol, ac annog y disgyblion i werthfawrogi cestyll a hanes diwylliannol Cymru drwy ofyn iddynt archwilio, arsylwi a gwrando'n astud.  Mwy o wybodaeth

Prosiect Graffiti Treftadaeth

Mae'r Prosiect Graffiti Treftadaeth yn helpu troseddwyr ifanc i ddysgu gwersi gwerthfawr o'u treftadaeth.
Gan gyflwyno troseddwyr ifanc i arteffactau archeolegol ac esbonio beth roeddent yn ei olygu i'r bobl oedd yn eu defnyddio, mae Cadw yn rhoi cyfle i grwpiau o droseddwyr ifanc archwilio themâu hunaniaeth a chymuned, ac i drafod yr effaith yr ydym yn ei chael ar y byd trwy'r gwrthrychau rydym yn eu defnyddio heddiw.  Mwy o wybodaeth

MORTARIA

Mae'r talfyriad Saesneg MORTARIA yn sefyll am Ysgogi Troseddwyr i Adsefydlu Drwy Gofnodi, Ymchwilio a Dadansoddi Archeolegol.
Mae hunanwerth isel a diffyg sgiliau trosglwyddadwy yn ddau o'r heriau niferus sy'n wynebu troseddwyr sy'n ceisio rhoi eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Drwy gynnig cyfres o weithdai ar archeoleg, mae Cadw a'i bartneriaid yn cynnig y siawns i droseddwyr ganfod cyfleoedd newydd a newid eu bywydau. Mwy o wybodaeth

Dylan Thomas 100

Fel rhan o brosiect llythrennedd arloesol, bu disgyblion o Ysgol Talacharn, Ysgol Griffith Jones ac Ysgol Llys Hywel Hendy-gwyn ar Daf yn ysgrifennu cerddi a chreu ffilmiau amlgyfrwng byr — a’r cyfan wedi’i ysbrydoli gan waith Dylan Thomas. Gellir lawrlwytho yr adnoddau creadigol a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect hwn o’n gwefan, a gellir eu defnyddio i ddatblygu llythrennedd yn unrhyw un o safleoedd Cadw. Mwy o wybodaeth