Adnoddau Cynhanes

Paratowyd yr adnoddau Cynhanes a Neolithig i roi cyflwyniad i ddisgyblion i’n safleoedd Neolithig a Chynhanes ac i ategu amrywiaeth o gysylltiadau cwricwlwm yn cynnwys y Cwricwlwm Cymreig.

 • Llun o siambr gladdu Pentre Ifan

  Siambr gladdu Pentre Ifan

 • Llun o Siambr gladdu Trefignath

  Siambr gladdu Trefignath

 • Llun o siambr gladdu Barclodiad y Gawres

  Siambr gladdu Barclodiad y Gawres

 • Llun o siambr gladdu Carreg Coetan Arthur

  Siambr gladdu Carreg Coetan Arthur

 • Llun o siambr gladdu Presaddfed

  Siambr gladdu Presaddfed

 • Llun o siambr gladdu Bryn Celli Ddu

  Siambr gladdu Bryn Celli Ddu

Mae’r adnodd Cynhanes yn sôn am y cyfnodau cynhanes pwysicaf o’r Oes Baleolithig i’r Oes Haearn, ac yn ategu’r hyn a addysgir yn y Cwricwlwm Cymreig, yn ogystal â darparu gwybodaeth gefndir i gefnogi ymweliadau â safleoedd cynhanes, yn cynnwys y rhai sydd dan ofal Cadw.

Mae’r adnodd Neolithig yn sôn am y safleoedd Neolithig sydd dan ofal Cadw a’r llu o weithgareddau y gellir eu gwneud ar y safleoedd hyn. Mae’r adnodd wedi’i gynllunio i ategu amrywiaeth o gysylltiadau cwricwlwm a’r Cwricwlwm Cymreig.

Gellir lawrlwytho’r adnoddau hyn isod.