Aelodaeth

Castell Talacharn - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!
Castell Talacharn - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!
Castell Conwy - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!
Castell Conwy - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!
Castell Cas-gwent - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!
Castell Cas-gwent - Galwch 0800 074 3121 i fod yn aelod nawr!

Aelodaeth Cadw

Ydych chi'n frwd dros Dreftadaeth?

Nid yw gwarchod ein treftadaeth a'n hamgylchedd wedi bod mor bwysig erioed. Ymunwch â'r nifer cynyddol o aelodau Cadw sy'n mwynhau ymweliadau diderfyn am ddim i dros 100 o gestyll, abatai, caerau a siambrau claddu. Drwy fod yn aelod o Cadw byddwch hefyd yn ein helpu i ddiogelu ein treftadaeth ar gyfer y dyfodol.

Drwy'r post: llwythwch ffurflen gais i lawr a'i chwblhau a'i hanfon i

Cadw Membership
FREEPOST RTKE-YKTG-SBXG
Equinox Communications
9 Cwrt-y-Parc
Earlswood Road
Caerdydd
CF14 5GH

Dros y ffôn: Rhadffon 0800 0743121

Ar safle: siaradwch ag un o'n ceidwaid

Ar gyfer pob ymholiad ynghylch aelodaeth anfonwch neges e-bost i cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk neu ffoniwch 0800 074 3121.

Fel aelod a werthfawrogir, byddwch yn cael:

  • Mynediad am ddim i bob un o atyniadau Cadw, o Gastell Caerffili, Castell Coch ac Abaty Tyndyrn yn y de i safleoedd Treftadaeth y Byd Cestyll Caernarfon, Harlech a Biwmares yn y gogledd.
  • Cylchgrawn am ddim, Etifeddiaeth y Cymry, tri rhifyn llawn lliw bob blwyddyn â newyddion am Cadw ac erthyglau am Hanes, archeoleg a'r bobl a helpodd i ffurfio Cymru.
  • Pecyn aelodaeth am ddim sy'n cynnwys sticeri ceir a mapiau llawn lliw i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad.
  • Gostyngiad o 10% yn siop rhoddion Cadw (pan fyddwch yn gwario £5 neu ragor).
  • Mynediad am ddim i'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau o wersylloedd hanes byw canoloesol i wersi cleddyfa a saethyddiaeth, a gwyliau treftadaeth. Ychydig o ddigwyddiadau yn unig a fydd yn codi tâl ychwanegol.
  • Mynediad hanner pris i safleoedd English Heritage a Historic Scotland yn eich blwyddyn gyntaf a mynediad am ddim pan fyddwch yn ailymuno.
  • Mynediad am ddim i safleoedd Manx National Heritage.

Aelodaeth Oes

Dewch yn Aelod Oes neu'n Gyd-Aelod Oes i gael hawliau ychwanegol.

Yn ogystal â chael mynediad am ddim i'r safleoedd sydd yng ngofal Cadw, English Heritage, Historic Scotland a Manx National Heritage, gall Aelodau Oes/Cyd-Aelodau Oes fynd â'u plant o dan 16 mlwydd oed ac un oedolyn gwadd, am ddim.

Aelodaeth Rhodd

Mae rhodd o aelodaeth yn anrheg berffaith unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Gallwn naill ai anfon y pecyn aelodaeth rhodd atoch chi neu at y derbynnydd a byddwn yn falch o gynnwys neges os dywedwch wrthym beth hoffech ei ddweud.