Prisiau Presennol

Categori Pris Safonol (£) Pris Adnewyddu (£)

Oedolyn   46.00 38.00

2 oedolyn yn yr un cyfeiriad     70.00 58.00

Teulu (2 oedolyn/partner a 

phob plentyn/ 77.00   62.00

wyr o dan 16 oed)    


Teulu (1 oedolyn a phob plentyn/ 54.00 42.00

wyr o dan 16 oed)    


Teulu Pensiynwr Cwpl 60.00 N/A
(2 Oedolyn a phob plentyn/
wyr o dan 16 oed)

Teulu Pensiynwr Sengl 40.00 N/A
(1 Oedolyn a phob plentyn/
wyr o dan 16 oed)

Pensiynwr - sengl 60+ 30.00 24.00

Pensiynwr - cwpl 60+ 50.00 42.00

Oedolyn a phensiynwr yn yr un 

cyfeiriad 58.00 47.00

Person ifanc 16-20 oed 25.00 21.00

Plentyn o dan 16 oed 

(dan 5 oed am ddim) 19.00 15.00

Aelodaeth oes 748.00 N/A

Cyd-aelodaeth oes 1,035.00 N/A

Pensiynwr oes 500.00  N/A

Pensiynwr Cyd-aelodaeth oes 661.00 N/A