Prisiau Presennol

 

Categori 

Pris Safonol (£)

 

Pris Adnewyddu (£)

Oedolyn

44.00

38.00

2 oedolyn yn yr un cyfeiriad

67.00

58.00

Teulu (2 oedolyn/partner a phob plentyn/wyr o dan 16 oed)

73.00

62.00

Teulu (1 oedolyn a phob plentyn/wyr o dan 16 oed)

51.00

42.00

Pensiynwr - sengl 60+

29.00

24.00

Pensiynwr - cwpl 60+

44.00

42.00

Oedolyn a phensiynwr yn yr un cyfeiriad

55.00

47.00

Person ifanc 16-20 oed

24.00

21.00

Plentyn o dan 16 oed (dan 5 oed am ddim)

18.00

15.00

Aelodaeth oes

650.00

N/A 

Cyd-aelodaeth oes

935.00

N/A 

Pensiynwr oes

435.00

N/A 

Pensiynwr Cyd-aelodaeth oes

575.00

N/A