Cynnig aelodaeth ar safleoedd

Ymunwch â Cadw yn unrhyw un o'n safleoedd â staff ac arbedwch £10 ar aelodaeth - a chael eich tâl mynediad yn ôl!

Pobl yng Nghastell Cigerran

Pobl yng Nghastell Cilgerran

Mwynhewch ddiwrnodau allan diderfyn am ddim wrth i chi ddarganfod dros 100 o gestyll godidog, abatai anhygoel, siambrau claddu, olion Rhufeinig a safleoedd diwydiannol ysbrydoledig. Bydd eich aelodaeth hefyd yn ein helpu i ddiogelu treftadaeth Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Peidiwch â cholli'r cyfle i arbed arian ar aelodaeth pan fyddwch yn ymweld â safle Cadw â staff.

Telerau ac amodau

  • Mae'r cynnig yn gymwys i geisiadau newydd am aelodaeth yn unig.
  • Dim ond yn safleoedd Cadw sy'n gwerthu aelodaeth y mae'r gostyngiad ar gael.
  • Mae'r gostyngiad ar gael ar bob cynnyrch aelodaeth.
  • Rhaid i ad-daliad y ffi mynediad gael ei hawlio yn ystod yr ymweliad y mae’r aelodaeth yn cael ei brynu. Sylwch na ellir ei hawlio yn ystod ymweliad dilynol.
  • Ni ellir cyfuno'r cynnig ag unrhyw gynnig hyrwyddol arall.