Cynnig Drysau Agored Cadw

I ddathlu digwyddiad eleni, rydyn ni’n agor drysau mwy nag 20 o safleoedd sydd â ffioedd mynediad ar 24 a 25 Medi a hynny yn rhad ac am ddim.

Cofrestrwch ar Eventbrite nawr i gael eich taleb arbennig — a mwynhewch daith nôl mewn amser yn ein henebion hudolus!

Telerau ac Amodau

  • Mae un daleb yn rhoi mynediad i un person (oedolyn neu blentyn) i un o henebion Cadw sy’n codi tâl a hynny yn rhad ac am ddim ddydd Sadwrn 24 neu ddydd Sul 25 Medi 2016.
  • Caiff y rhai sy’n edrych ar dudalen Drysau Agored Cadw Eventbrite wneud cais am hyd at bedair o dalebau. Rhaid i un person o leiaf mewn unrhyw grŵp fod dros 18 oed.
  • Rhaid i’r defnyddwyr sicrhau eu taleb drwy dudalen Eventbrite Cadw drwy roi eu cod post a chyfeiriad ebost dilys.
  • Rhaid i’r talebau gael eu hargraffu neu eu lawrlwytho i ffôn clyfar/llechen a’u dangos i staff Cadw wrth ddod i mewn i’r heneb.
  • Dim ond 25,000 o dalebau sydd ar gael. Ar sail y cyntaf i’r felin y mae’r talebau ar gael, a dim ond unwaith y cewch ddefnyddio taleb.
  • Cynghorir ymwelwyr i wirio oriau agor y safleoedd cyn cynllunio’u taith, drwy edrych ar cadw.llyw.cymru/daysout.
  • Ni chaniateir newid y talebau am unrhyw swm ariannol.
  • Dyw’r dyrchafiad ddim yn agored i gyfl ogeion Cadw neu Equinox neu aelodau o’u teuluoedd.
  • Hyrwyddwr: Cadw, Llywodraeth Cymru, Plas Carew, Uned 5/7, Cefn Coed Parc, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ.