Siop

Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Yn anffodus, mae problem gyda’r botwm ‘Ychwanegu at y fasged’ yn siop ar-lein Cadw. Rydym yn ymwybodol o'r broblem ac wrthi’n ceisio ei chywiro.

Yn y cyfamser, os ydych am archebu rhywbeth o siop Cadw, ffoniwch Llys a Chastell Tretŵr ar 01874 73 0279 a gall y staff ar y safle brosesu eich archeb. Mae Tretŵr ar agor rhwng 10:00 a 16:00 o ddydd Mercher i ddydd Gwener.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra – rydym yn gwneud ein gorau glas i ddatrys y problemau gyda siop Cadw.


Gallwch brynu tywyslyfrau cyn eich ymweliad — neu wedyn os gwnaethoch anghofio eu prynu ar y pryd — yn ogystal â chasgliad bach o'n teitlau o ddiddordeb hanesyddol cyffredinol. Gallwch hefyd brynu un o'n bagiau jiwt poblogaidd i'ch atgoffa o'ch ymweliad.

Bydd yr holl elw o'r eitemau a brynwch yn mynd tuag at ofalu am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Ewch i'n siop ar-lein heddiw — neu ewch i'r siopau rhoddion yn y safleoedd Cadw canlynol.

 I gael amseroedd agor, ffoniwch y siopau unigol.