Siop

Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Castell Biwmares
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Mae Siop Cadw ar agor.

Gallwch brynu tywyslyfrau cyn eich ymweliad — neu wedyn os gwnaethoch anghofio eu prynu ar y pryd — yn ogystal â chasgliad bach o'n teitlau o ddiddordeb hanesyddol cyffredinol. Gallwch hefyd brynu un o'n bagiau jiwt poblogaidd i'ch atgoffa o'ch ymweliad.

Bydd yr holl elw o'r eitemau a brynwch yn mynd tuag at ofalu am yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Ewch i'n siop ar-lein heddiw — neu ewch i'r siopau rhoddion yn y safleoedd Cadw canlynol.

 I gael amseroedd agor, ffoniwch y siopau unigol.