Castell Harlech

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Ail-greadau
  • Digwyddiadau cymunedol
  • Theatr/dangos ffilmiau yn yr awyr agored
  • Digwyddiadau corfforaethol

Gwybodaeth meysydd parcio
Does dim cyfleusterau parcio i geir ar y safle oherwydd gwaith cynnalar hyn o bryd. Mae yna maes parcio’r traeth (sy’n codi tal am barcio) yn Harlech isaf ac i ddod o hyd i hyn, dilynwch yr arwyddion melyn ‘Parcio a Theithio’. Mae maes parcio talu ac arddangos ar gael yng nghanol y dref hefyd.

Mynediad i’r Safle
Does dim mynediad i’r safle ar gael i gerbydau ar hyn o bryd.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas
Mae yna 15 o risiau i lawr i’r ganolfan ymwelwyr ac wedyn 40 o risiau eraill i gyrraedd y castell. Y tu mewn i’r castell mae yna loriau anwastad a rhagor o risiau.

Cyflesterau

  • Mae toiledau ar gael, gan gynnwys cyfleusterau i ymwelwyr sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Byrbrydau ar gael yn y siop anrhegion
  • Mae dolenni clywed cludadwy ar gael hefyd
  • Mae’r signal i ffonau symudol yn weddol

Trwydded ar y Safle?
Mae gan y safle drwydded PRS a thrwydded safle.

Mannau o dan do
Nac oes

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau  Sifil
Nac oes

Cynllun  o’r safle
Oes

Power ar gael ar y safle
Nac oes

Dwr ar gael ar y safle
Nac oes

Caniatad i osod pegiau yn y llawr
Oes – mae pegiau’n cael eu caniatáu ond rhaid peidio â mynd mwy na 6 modfedd i’r tir.  Y cyngor yw y dylech ddefnyddio pegiau sydd mor denau â phosibl i osgoi unrhyw ddifrod posibl i weddillion archaeolegol ac i osgoi creu tyllau.

Unrhyw fannau cyfnedig?
Oes - mae tŵr Porthdy’r Gogledd wedi’i gyfyngu oherwydd cyfyngiadau uchder ar hyd y grisiau. Bydd hefyd rhai ardaloedd o'r safle yn cyfyngedig yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw.

Arall
Bydd maes parcio’r Castell ynghau tan fis Ebrill 2015, ac mae yna 40 o risiau serth i gyrraedd y safle. Rhaid ystyried hyn, yn arbennig os oes gennych rywbeth trwm neu letchwith i’w gario i mewn. Mae sgaffaldiau yn y porthdy yn culhau’r dramwyfa i 90cm yn y fan gulaf. Mae yna fynedfa arall i’r cwrt mewnol drwy fur y gogledd ond mae yna chwe gris i lawr i gyrraedd y fan yma.