Tocynnau Crwydro

Lleoedd hanesyddol i'w harchwilio yn eich amser eich hun.

Castell Conwy

Castell Conwy

Wrth gynllunio'r gwyliau perffaith, mae rhywfaint o hyblygrwydd bob amser yn beth da. Pwy a ŵyr beth fydd ar droed neu pa fath o dywydd fydd hi? Rydyn ni yng Nghymru wedi'r cwbwl.

Un peth y gallwch ddibynnu arno yw tocynnau crwydro 3 neu 7 diwrnod Cadw. Mae'r tocynnau'n cynnig gwerth gwych am arian ac yn rhoi rhwydd hynt i chi ymweld â'r cyfoeth o atyniadau hanesyddol sydd gan Gymru i'w cynnig. 

Mae’r tocynnau’n galluogi grwpiau i grwydro dwsinau o atyniadau hanesyddol Cadw (mae’r manylion llawn isod), a’u helpu i gael y gorau o’u hymweliad â Chymru.

Gellir defnyddio'r tocyn 3 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 7 diwrnod a'r tocyn 7 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 14 diwrnod. Po fwyaf y defnyddir y tocyn, y mwyaf fydd yr arbedion. Gallwch chi, fel trefnwyr teithiau, ennill hyd at 25% mewn comisiwn hefyd.

Mae'r Tocynnau Crwydro ar gael i'w gwerthu gan gwmnïau naill ai fel tocynnau crwydro i un oedolyn, dau oedolyn neu deulu.

Mae prisiau manwerthu a masnach fel a ganlyn:

Prisiau Manwerthu

                                          UN OEDOLYN      DAU OEDOLYN       TEULU*
TOCYN 3 DIWRNOD                   £23.10               £35.70             £47.25 
TOCYN 7 DIWRNOD                   £33.60               £53.55             £65.10

Pris masnach

                                          UN OEDOLYN       DAU OEDOLYN       TEULU*
TOCYN 3 DIWRNOD                 £17.35                £27.00               £35.50 
TOCYN 7 DIWRNOD                 £25.20                £40.20               £48.85

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn/ŵyr neu wyres o dan 18 oed.

Atyniadau Hanesyddol sy’n derbyn ac yn gwerthu Tocynnau Crwydro

 • Abaty Glyn y Groes
 • Abaty Tyndyrn
 • Abaty Ystrad Fflur
 • Capel y Rug/Hen Eglwys Plwyf Llangar
 • Castell Biwmares              
 • Castell Caerffili
 • Castell Caernarfon                                      
 • Castell Cas-gwent    
 • Castell Cilgerran      
 • Castell Coch    
 • Castell Conwy        
 • Castell Cricieth              
 • Castell Cydweli          
 • Castell Dinbych               
 • Castell Harlech            
 • Castell Oxwich
 • Castell Rhaglan
 • Castell Rhuddlan
 • Castell Talacharn
 • Llys a Chastell Tre-twr
 • Llys yr Esgob Tyddewi
 • Plas Mawr, Ty Trefol o oes Elisabeth

Atyniadau hanesyddol sy’n derbyn Tocynnau Crwydro ond nad ydyn nhw’n eu gwerthu

 • Amgueddfa Cerrig Margam
 • Castell Carreg Cennen
 • Castell Dolwyddelan
 • Castell Weble

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 0300 0256000 neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru. Sylwch nad yw’n bosib prynu tocynnau Crwydro ar-lein ar hyn o bryd.